ЗЕНИТ 357

НАШИТЕ

ЗНАЕХТЕ

ДЪРВЕСНИ

Основните продукти от производството са ламперия, дюшеме, строителна дървесина, детайли за всички видове палета и дървесни пелети за отопление - 100% ефикасност!

Дървесните пелети, или дървени пелети, са вид твърдо гориво

във формата на малки цилиндрични гранули, произведени от дървесни отпадъци. Отоплението на пелети притежава някои предимства, като например автоматичното подаване на гориво към горелката и сравнително малкия отпаден продукт вследствие на горенето. В процеса на производство към използваната биомаса не е необходимо допълнително на химически слепващи вещества.

 

Пелетите се оформят в пелетна преса при високо налягане и температура. При натиска се получава загряване, което позволява на съдържащият се в дървесината лигнин да се разтопи при температура над 100 С., което от своя страна позволява на пресованата дървесина да придобие желаната форма. Горещият лигнин играе роля на слепващо вещество.

 

 

ЛИ, ЧЕ...

ПРОДУКТИ

обработка на дървесинаСертификат за качество ЗЕНИТ 357 ЕООД

ПЕЛЕТИ

Дървесни пелети за огрев

ДЮШЕМЕ

ПРОИЗВОДСТВО

Вид подова настилка на помещение. Най-често изработена от бор или дъб.

СТРОИТЕЛНА

ДЪРВЕСИНА

Като краен продукт се предлагат дъски за палети, сурови дъски, греди и други.

ЛАМПЕРИЯ

САЧАК

Дървесни плочи, които могат да бъдат използвани за външна или вътрешна обшивка на стени.

ДЪРВЕСНИ

ПЕЛЕТИ

Дървесните пелети, са вид твърдо гориво във формата на малки цилиндрични гранули.