ЗЕНИТ 357

НАШИТЕ

ЗНАЕХТЕ

ДЮШЕМЕ

Основните продукти от производството са ламперия, дюшеме, строителна дървесина, детайли за всички видове палета и дървесни пелети за отопление - 100% ефикасност!

ДЮШЕМЕ (от тур. döşeme - под, постелка, döşemek - постилам) е

вид подова настилка на помещение. Представлява дълги прави дърски, изработени най-често от иглолистна дървесина - бор или дъб. Дъската на дюшемето е с дължина от 2 до 4 метра (според размера на помещението), широчина 8-12 см. и дебелина 3-5 см. По дългите страни има нут и перо, чрез които се захваща за съседните дъски. Обработва се горната част на дъската. Реденето се започва от дъното на помещението към изхода.

ЛИ, ЧЕ...

ПРОДУКТИ

обработка на дървесинаСертификат за качество ЗЕНИТ 357 ЕООДДЮШЕМЕ

Размер 

Дебелина

[cm]

Ширина

[cm]

Дължина

[cm]

2,2 - 4

6 - 21

ПРОИЗ

ВОЛНА

Дървесен

вид

Производствена

влажност

[%]

Профил

БОР

10 + /- 2

НУТ и

ПЕРО

ДЮШЕМЕ

ПРОИЗВОДСТВО

Вид подова настилка на помещение. Най-често изработена от бор или дъб.

СТРОИТЕЛНА

ДЪРВЕСИНА

Като краен продукт се предлагат дъски за палети, сурови дъски, греди и други.

ЛАМПЕРИЯ

САЧАК

Дървесни плочи, които могат да бъдат използвани за външна или вътрешна обшивка на стени.

ДЪРВЕСНИ

ПЕЛЕТИ

Дървесните пелети, са вид твърдо гориво във формата на малки цилиндрични гранули.