ЗЕНИТ 357

НАШИТЕ

ЗНАЕХТЕ

ЛАМПЕРИЯ

Основните продукти от производството са ламперия, дюшеме, строителна дървесина, детайли за всички видове палета и дървесни пелети за отопление - 100% ефикасност!

АМЕРИКАНСКА ЛАМПЕРИЯ.

Дървесни плочи, които могат да бъдат използвани за външна или вътрешна обшивка на стени, стрехи, тераси, тавани, навеси и други.

ЛИ, ЧЕ...

ПРОДУКТИ

обработка на дървесинаСертификат за качество ЗЕНИТ 357 ЕООД

Размер 

Дебелина

[cm]

Ширина

[cm]

Дължина

[cm]

2

9

ПРОИЗ

ВОЛНА

Дървесен

вид

Производствена

влажност

[%]

Профил

БОР

10 + /- 2

НУТ и

ПЕРО

САЧАК

АМЕРИКАНСКА ЛАМПЕРИЯ

ЗАОБЛЕНА ЛАМПЕРИЯ.

Дървесни плочи, които могат да бъдат използвани за външна или вътрешна обшивка на стени, стрехи, тераси, тавани, навеси и други.

Дебелина

[cm]

Ширина

[cm]

Дължина

[cm]

2,5

11,5

ПРОИЗ

ВОЛНА

Дървесен

вид

Производствена

влажност

[%]

Профил

БОР

10 + /- 2

НУТ и

ПЕРО

Размер 

ЗАОБЛЕНА ЛАМПЕРИЯ

ГЛАДКА ЛАМПЕРИЯ.

Дървесни плочи, които могат да бъдат използвани за външна или вътрешна обшивка на стени, стрехи, тераси, тавани, навеси и други.

Дебелина

[cm]

Ширина

[cm]

Дължина

[cm]

2,2 - 4

6 - 22

ПРОИЗ

ВОЛНА

Дървесен

вид

Производствена

влажност

[%]

Профил

БОР

10 + /- 2

НУТ и

ПЕРО

Размер 

ГЛАДКА ЛАМПЕРИЯ

Дебелина

[cm]

Ширина

[cm]

Дължина

[cm]

2,5

11,5

ПРОИЗ

ВОЛНА

Дървесен

вид

Производствена

влажност

[%]

Профил

БОР

10 + /- 2

НУТ и

ПЕРО

Размер 

ЗАОБЛЕНА ЛАМПЕРИЯ

ДЮШЕМЕ

ПРОИЗВОДСТВО

Вид подова настилка на помещение. Най-често изработена от бор или дъб.

СТРОИТЕЛНА

ДЪРВЕСИНА

Като краен продукт се предлагат дъски за палети, сурови дъски, греди и други.

ЛАМПЕРИЯ

САЧАК

Дървесни плочи, които могат да бъдат използвани за външна или вътрешна обшивка на стени.

ДЪРВЕСНИ

ПЕЛЕТИ

Дървесните пелети, са вид твърдо гориво във формата на малки цилиндрични гранули.