ЗЕНИТ 357

ДЮШЕМЕ

ПРОИЗВОДСТВО

Вид подова настилка на помещение. Най-често изработена от бор или дъб.

СТРОИТЕЛНА

ДЪРВЕСИНА

Като краен продукт се предлагат дъски за палети, сурови дъски, греди и други.

ЛАМПЕРИЯ

САЧАК

Дървесни плочи, които могат да бъдат използвани за външна или вътрешна обшивка на стени.

ДЪРВЕСНИ

ПЕЛЕТИ

Дървесните пелети, са вид твърдо гориво във формата на малки цилиндрични гранули.

ДЮШЕМЕ

ПРОИЗВОДСТВО

Вид подова настилка на помещение. Най-често изработена от бор или дъб.

СТРОИТЕЛНА

ДЪРВЕСИНА

Като краен продукт се предлагат дъски за палети, сурови дъски, греди и други.

ЛАМПЕРИЯ

САЧАК

Дървесни плочи, които могат да бъдат използвани за външна или вътрешна обшивка на стени.

ДЪРВЕСНИ

ПЕЛЕТИ

Дървесните пелети, са вид твърдо гориво във формата на малки цилиндрични гранули.

ИЗПРАТЕТЕ НИ

ЗАПИТВАНЕ

ОТДЕЛИ

Търговски отдел:

Телефон 1:       088 688 6858

Телефон 2:       088 610 0357

zenit357.sales@gmail.com

 

Счетоводство:

Телефон:       088 882 9582

zenit_357@abv.bg

ЗЕНИТ 357 ЕООД

НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с осигуряване на мерки за информираност и публичност по проект №: BG05M9OP001-1.003-0287: „Стимулиране на интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда чрез създаване на 18 нови работни места за безработни и неактивни лица във фирма „Зенит - 357“ ЕООД, минимум половината от които да бъдат безработни младежи под 29 години или безработни лица на възраст над 54 години.“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.003 – „Ново работно място 2015“ и на основание чл.2, ал.7 от Постановление №160 на Министерски съвет от 2016 г., „Зенит 357” ЕООД обявява, че набира ценови предложения за осигуряване на изпълнител на мерки за информираност и публичност по проект №: BG05M9OP001-1.003-0287.

 

Изтегли информацията в .PDF

Във връзка с осигуряване на организация и управление на проект №: BG05M9OP001-1.003-0287: „Стимулиране на интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда чрез създаване на 18 нови работни места за безработни и неактивни лица във фирма „Зенит - 357“ ЕООД, минимум половината от които да бъдат безработни младежи под 29 години или безработни лица на възраст над 54 години.“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.003 – „Ново работно място 2015“ и на основание чл.2, ал.7 от Постановление №160 на Министерски съвет от 2016 г., „Зенит 357” ЕООД обявява, че набира ценови предложения за осигуряване на изпълнител, който да осъществява функциите на координатор по проект №: BG05M9OP001-1.003-0287.

 

Изтегли информацията в .PDF

Публична покана за доставка на микробус, комплектован с 4 бр. зимни гуми, застраховка задължителна гражданска отговорност и автокаско по проект №: BG05M9OP001-1.003-0287: „Стимулиране на интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда чрез създаване на 18 нови работни места за безработни и неактивни лица във фирма „Зенит - 357“ ЕООД, минимум половината от които да бъдат безработни младежи под 29 години или безработни лица на възраст над 54 години.“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.003 – „Ново работно място 2015“.

 

Изисквания към офертата за доставка.pdf

 

Технически спецификации микробус.pdf

 

Примерен образец на проекто договор.pdf

 

Примерен образец на публична покана.pdf

 

Примерен образец на оферта.doc

 

Примерен образец на декларация за кандидата.doc

ИЗПРАТИ ИЗТРИЙ