ЗЕНИТ 357

ПРОИЗВОДСТВО

БЪРЗИ

Производствената част на фирмата е разположена в промишлен район. Общата площ на „Зенит-357“ ЕООД е 14125 m2  като на терена са разположени три масивни тухлени сгради.

 

Първата сграда е с площ от 1490 m2 , в която са разположени:

  • „Цех 1“- цех за обработване на трупи и производство на детайли за палети.

  • „Цех 2“  - цех за обработване на трупи от смърч с дължина до 6 m и производство на детайли за палети.

  • офис помещения;

  • съблекални и бани на персонала;

  • шлосерно отделение ;

  • инструментален  склад;

  • навес за готова продукция с площ от 283 m2

  • навес пред складовото помещение с площ от 55 m2

 

Във втората сграда с площ от  905 m2се намира:

  • „Цех 3“ – цех за производство на греди , детайли за палети и преработка на трупи;  

 

Между двете сгради се намира асфалтова площадка, която се използва за стоварване и складиране на трупи.

 

ЛИНКОВЕ

ДЮШЕМЕ

ПРОИЗВОДСТВО

Вид подова настилка на помещение. Най-често изработена от бор или дъб.

СТРОИТЕЛНА

ДЪРВЕСИНА

Като краен продукт се предлагат дъски за палети, сурови дъски, греди и други.

ЛАМПЕРИЯ

САЧАК

Дървесни плочи, които могат да бъдат използвани за външна или вътрешна обшивка на стени.

ДЪРВЕСНИ

ПЕЛЕТИ

Дървесните пелети, са вид твърдо гориво във формата на малки цилиндрични гранули.