ЗЕНИТ 357

НАШИТЕ

ЗНАЕХТЕ

СТРОИТЕЛНА

Основните продукти от производството са ламперия, дюшеме, строителна дървесина, детайли за всички видове палета и дървесни пелети за отопление - 100% ефикасност!

Основните машини за разкрояване са 3 броя вертикални блок

банцизи с вагонетка, два многолистови циркуляра за надлъжно разкрояване и един двойно-обрезващ циркуляр за трупи. За дообработка на фасонирания материал - подкапачните дъски и капаците - се използват реброви банцизи, циркуляри за напречно рязане (пендула). Като краен продукт се предлагат дъски за палети, сурови (не изсушени) дъски, греди, летви, ламперия, дюшеме, дърва за огрев.

 

Тъй като дървесината често променя неравномерно своите размери, най-важната мярка за избягване на последващо изменение на размерите на готовите дървени изделия е предварителното третиране на дървесината, целящо извличане на част от нейната влага - сушене на дървесината. "ЗЕНИТ - 357" ЕООД разполага с камерна сушилна с капацитет 30 м3.

ЛИ, ЧЕ...

ПРОДУКТИ

обработка на дървесинаСертификат за качество ЗЕНИТ 357 ЕООД

ДЪРВЕСИНА

СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНАСТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

ДЮШЕМЕ

ПРОИЗВОДСТВО

Вид подова настилка на помещение. Най-често изработена от бор или дъб.

СТРОИТЕЛНА

ДЪРВЕСИНА

Като краен продукт се предлагат дъски за палети, сурови дъски, греди и други.

ЛАМПЕРИЯ

САЧАК

Дървесни плочи, които могат да бъдат използвани за външна или вътрешна обшивка на стени.

ДЪРВЕСНИ

ПЕЛЕТИ

Дървесните пелети, са вид твърдо гориво във формата на малки цилиндрични гранули.