ЗЕНИТ 357

НАШИТЕ

ЗНАЕХТЕ

ДЕЙНОСТ

Основните продукти от производството са ламперия, дюшеме, строителна дървесина, детайли за всички видове палета и дървесни пелети за отопление - 100% ефикасност!

"Зенит - 357" ЕООД е фирма за дърводобив и дървообработване.

Произвежда и пелети за отопление. Основана е през 2000 г. като фирма за дърводобив. С течение на годините разширява дейността си като от 2002 г. започва да преработва дървесната суровина.

 

На база на разширяващото се производство и повишаването на количеството дървесни отпадъци през 2009 г. стартира изграждането на линия за производство на пелети, с цел оползотворяване на отпадъците. Цеховете са предназначение за производство на фасонирани материали и пелети. Като изходна суровина се използва обла иглолистна дървесина (бял бор, черен бор, смърч) и топола. Изпълняваме поръчки за дървесни продукти с размери по желание на клиента.

НА ФИРМАТА

ЛИ, ЧЕ...

ПРОДУКТИ

обработка на дървесинаСертификат за качество ЗЕНИТ 357 ЕООД

ДЮШЕМЕ

ПРОИЗВОДСТВО

Вид подова настилка на помещение. Най-често изработена от бор или дъб.

СТРОИТЕЛНА

ДЪРВЕСИНА

Като краен продукт се предлагат дъски за палети, сурови дъски, греди и други.

ЛАМПЕРИЯ

САЧАК

Дървесни плочи, които могат да бъдат използвани за външна или вътрешна обшивка на стени.

ДЪРВЕСНИ

ПЕЛЕТИ

Дървесните пелети, са вид твърдо гориво във формата на малки цилиндрични гранули.